Ο ελεγκτής κορυφής επιστρέφει σειριακά δεδομένα JSON για το LWC και το Aura: Πώς να το αναλύσετε

Συγκεντρώστε τα επιστρεφόμενα δεδομένα από τον κωδικό κορυφής σας

Δεδομένα που επέστρεψαν από το Apex:

επιστροφή [Επιλέξτε Όνομα, όνομα_προφίλ] Από χρήστη όπου όνομα όπως =: κλειδί];

Συγκεντρώστε τα δεδομένα για να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά.

// Κωδικός JS σε LWC ή Aura
()) () () () () () () () () ]). για (let j στο retObj) {newObject [i + '.' + j] = retObj [j]. }} αλλιώς {newObject [i] = ob [i]. }} επιστροφή newObject; }}