πώς να δημιουργήσετε έναν ψεύτικο λογαριασμό Snapchat


Απάντηση 1:

Υποθετικώς..

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν ψεύτικο λογαριασμό email για να υποστηρίξετε τον λογαριασμό Snapchat. Πολλοί πάροχοι email σάς επιτρέπουν επίσης να έχετε πολλούς λογαριασμούς και να έχετε πρόσβαση σε αυτούς από ένα εισερχόμενο.

Τότε θα δημιουργήσετε απλώς το όνομα χρήστη και τον λογαριασμό σας με snapchat χρησιμοποιώντας το email που δημιουργήσατε. Επίσης, εάν το διατηρείτε στο DL, μην χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία που είστε εσείς.

Αυτή είναι μια υποθετική απάντηση στην ερώτηση ..

Χαιρετισμοί,